WISSELINK CARAVANS EN CAMPERS LICHTENVOORDE | INFO@WISSELINKCARAVANS.NL 0544 - 374310
uitgebreid assortiment eigen werkplaats deskundige kennis gericht advies

Algemene voorwaarden camper huren

Laten we samen goede afspraken maken. Neem bij het huren van de camper even de tijd om deze voorwaarden door te lezen. Het is ook voor uw eigen belang.

Bel ons nu voor meer informatie: 0544-374310

BOVAG huurvoorwaarden

Download pdf

Algemene voorwaarden huurovereenkomst

Download pdf

 1. De huurperiode bedraagt minimaal 14 dagen
 2. Verhuurder: Wisselink Caravans Lichtenvoorde (WCL) is en blijft eigenaar van de verhuurde camper.
 3. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde tot het moment van inleveren aan verhuurder. Ook is de huurder in deze aansprakelijk voor het gedrag van de overige gebruikers.
 4. Het is de huurder verboden om het gehuurde over te dragen, uit te lenen c.q door te verhuren aan derden of er wettelijk verboden activiteiten mee te verrichten.
 5. De huurder dient erop toe te zien dat er geen grote voorwerpen zoals bijvoorbeeld fietsen, surfplanken, ski´s e.d. in de camper worden geplaatst waardoor de kans op beschadiging wordt vergroot.
 6. De huurprijzen zijn inclusief 21% BTW, WA/CASCO verzekering en houderschapsbelasting
 7. De huurperiode gaat in op vrijdag om 15:00 uur en eindigt op vrijdag om 10:00 uur (Anders in overleg). Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en een vergoeding voor verdere schade.
 8. 250 kilometer per dag vrij. Overige kilometers € 0,25 per kilometer. Vanaf 2 weken huur alle kilometers vrij.
 9. De borgsom van de verhuurcamper bedraagt €1000,- Deze wordt bij tijdige inlevering van een schone, onbeschadigde en afgetankte camper binnen twee weken geheel teruggestort op uw rekening.
 10. Uw eigen risico per schadegeval bedraagt €1000,-
 11. Huurder is verplicht, bij aanvang huurperiode, de camper op eventuele schade te controleren.
 12. De bestuurder is minimaal 23 jaar oud en minstens 3 jaar in bezit van een geldig rijbewijs B.
 13. Als reisdoel zijn alle landen van de groene kaart toegestaan, behalve Noord-Afrika en politiek onrustige landen.
 14. De huursom wordt in twee termijnen betaald, 50% bij reservering en 50% een week voor vertrek.
 15. Bij onverhoopte pech of storing die kosten met zich mee brengen van boven € 100,00 altijd eerst met ons contact opnemen (noodnummer 0031628412690) voordat u actie onderneemt. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper – onder meer brandstof, olie, reparatie, banden, leges, boetes en gerechtskosten – komen voor rekening van de huurder.
 16. Schade: Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van de camper, inventaris en toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van de verhuurder.De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade.Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgschade.
 17. Roken en/of huisdieren is in de camper niet toegestaan.
 18. Bij schade t.g.v. ongeval of aanrijding dient de huurder het Europees schadeformulier correct in te vullen. De huurder dient de politie in te lichten en een politierapport op te laten maken met eventuele getuigenverklaringen. Tevens dient de huurder direct de verhuurder op de hoogte te stellen.
 19. De camper dient van binnen (interieur, inventaris, koelkast) schoon en fris te worden ingeleverd. De buitenkant mag echter niet worden gereinigd. Vuilwatertank, schoonwatertank en chemisch toilet dienen geleegd/gereinigd te zijn. Indien hieraan niet is voldaan kan verhuurder de extra kosten in rekening brengen. Extra schoonmaakkosten bedragen minimaal €140,-