WISSELINK CARAVANS EN CAMPERS LICHTENVOORDE | INFO@WISSELINKCARAVANS.NL 0544 - 374310
uitgebreid assortiment eigen werkplaats deskundige kennis gericht advies

Algemene voorwaarden caravan huren

Laten we samen goede afspraken maken. Neem bij het huren van de caravan even de tijd om deze voorwaarden door te lezen. Het is ook voor uw eigen belang.

Bel ons nu voor meer informatie: 0544-374310

BOVAG huurvoorwaarden

Download pdf

Algemene voorwaarden huurovereenkomst

Download pdf

 1. Verhuurder: Wisselink Caravans Lichtenvoorde (WCL) is en blijft eigenaar van de verhuurde caravan.
 2. WCL draagt zorg voor de verzekering van de caravan gedurende de bepaalde huurperiode. Dit betreft een vol casco-verzekering met een eigen risico voor de huurder ter hoogte van de borgsom. Voor ieder schadegeval geldt een apart eigen risico.
 3. De huurder betaalt voorafgaand aan de huurperiode de borgsom en de totale huursom.
 4. De huurder dient zelf te zorgen voor een groene kaart voor de gehuurde caravan.
 5. De huurder krijgt de borgsom terug bij retourneren van de gehuurde caravan, mits:
  – De caravan geen beschadigingen of andere mankementen vertoont die bij het ophalen van de caravan nog niet bestonden. Bij eventuele beschadigingen of mankementen wordt door WCL de schade getaxeerd. Dit schadebedrag wordt in mindering gebracht op de terug te ontvangen borgsom. Wanneer de hoogte van de reparatiekosten over de borgsom heen gaan, wordt er geen borgsom uitgekeerd en een verzekeringsexpert ingeschakeld.
  – De caravan op tijd, dus binnen de huurperiode wordt geretourneerd.
 6. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde tot het moment van inleveren aan verhuurder. Ook is de huurder in deze aansprakelijk voor het gedrag van de overige gebruikers.
 7. Het is de huurder verboden om het gehuurde over te dragen, uit te lenen c.q door te verhuren aan derden of er wettelijk verboden activiteiten mee te verrichten.
 8. De huurder is volledig aansprakelijk voor het onjuist gebruik van de caravan, zoals verkeerd bedienen van apparaten en hang-sluitwerk, onveilige overnachtingsplaatsen en slecht begaanbare gebieden.
 9. De huurder dient erop toe te zien dat er geen grote voorwerpen zoals bijvoorbeeld fietsen, surfplanken, ski´s e.d. in de caravan worden geplaatst waardoor de kans op beschadiging wordt vergroot.
 10. Kosten die direct verband houden met het gebruik van de caravan zoals reparaties banden, leges, boetes, gerechtskosten, in beslagname etc. komen voor rekening van huurder.
 11. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Noodzakelijke reparaties die 100 euro overschrijden moeten eerst met de verhuurder worden besproken. De door de huurder gemaakte kosten worden na overhandiging van de gespecificeerde rekening en de vervangen onderdelen teruggestort. Indien er noodzakelijke reparaties moeten worden uitgevoerd buiten de openingstijden van WCL en deze de €100,- overschrijden, bel dan eerst om te overleggen met ons noodnummer: 0031628412690.
 12. Bij schade t.g.v. ongeval of aanrijding dient de huurder het Europees schadeformulier correct in te vullen. De huurder dient de politie in te lichten en een politierapport op te laten maken met eventuele getuigenverklaringen. Tevens dient de huurder direct de verhuurder op de hoogte te stellen.
 13. De caravan dient van binnen (interieur, inventaris, koelkast) schoon en fris te worden ingeleverd. De buitenkant mag echter niet worden gereinigd. Vuilwatertank, schoonwatertank en chemisch toilet dienen geleegd/gereinigd te zijn. Indien hieraan niet is voldaan kan verhuurder de extra kosten in rekening brengen. Extra schoonmaakkosten bedragen minimaal €140,-
 14. Roken en huisdieren zijn absoluut verboden in de caravan.